AQAP 2110:2016
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

3Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy.

Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication), jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punkt wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością dostawców. Każde kolejne wydanie norm ISO serii 9000, a szczególnie normy ISO 9001 skutkowało nowelizacją AQAP-ów zwłaszcza typu kontraktowego.

AQAP-y typu kontraktowego zawierające wymagania ISO 9001:2015, tj.:

AQAP 2110:2016, wydanie D, wersja 1 - "zawierający wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – niezbędny do systemowego wdrożenia QMS AQAP w organizacji.".
AQAP 2310:2017, wydanie B, wersja 1 - "zawierający wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego – niezbędny do systemowego wdrożenia QMS AQAP w organizacji.".

Firma PRS WUZETMOT spełnia obowiązujące wymagania dotyczące wdrożenia oraz postępowania zgodnie z normą AQAP 2110:2016.