ISO 9001:2008
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

1ISO 9001:2008, System zarządzania jakością - Wymagania, jest czwartą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

ISO 9001:2008 nie zawiera żadnych nowych wymogów w stosunku do edycji z roku 2000.

Wersja ta zawiera głównie wyjaśnienia do istniejących wymagań normy ISO 9001:2000 w oparciu o osiem lat doświadczeń w zakresie wdrażania standardu na całym świecie i wprowadza zmiany mające na celu poprawę spójności z systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.

Wszystkie normy ISO - obecnie jest ich ponad 17 400 - są poddawane okresowym przeglądom w wyniku których podejmowane są zmiany, edycja lub powoduja wycofanie standardu. Przegląd ISO 9001 wykonywany był przez podkomitet SC2 ISO/TC 176. Komitet techniczny ISO/TC 176 jest odpowiedzialny za rodzinę norm ISO 9000, i łączy wiedzę specjalistów z 80 krajów i 19 organizacji międzynarodowych lub regionalnych a także innych komitetów technicznych. 176/SC 2 ma również za zadanie przygotowanie wsparcia i pakietu dokumentów wyjaśniających, jakie są różnice między ISO 9001:2008 i 9001:2000, i co one oznaczają dla użytkowników. Dokumenty te są dostępne na stronie ISO.org

Firma PRS WUZETMOT jako jedna z pierwszych w branży remontowej w Polsce wprowadziła system ISO w swoją politykę jakościową. Obecnie wraz z certyfikatem AQAP w procesach remontowych stosowany jest system zarządzania jakością ISO 9001:2008