ISO 9001:2015
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

1ISO 9001:2015, System zarządzania jakością - Wymagania, jest piątą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

Norma składa się z 10 rozdziałów. Pierwsze 3 są rozdziałami ogólnymi, zaś merytoryczna zawartość rozpoczyna się od rozdziału 4.

Norma ISO 9001:2015 jest aktualizacją normy 9001:2008.

 

 

Istotną zmianą w ISO 9001:2015 w stosunku do dotychczasowych wymagań dotyczących procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością jest: określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów, uwzględnienie określonych ryzyk i szans oraz ocena procesów i wdrażanie niezbędnych zmian.
Podstawowymi założeniami nowej normy są:

 

  • udostępnienie wymagań, które pozostaną aktualne przez kolejnych 10 lat,
  • większa uniwersalność normy, dostosowanie jej do wszystkich rozmiarów i typów organizacji,
  • skupienie się na sprawnym i efektywnym zarządzaniu procesami, tak aby osiągnąć oczekiwane wyniki,
  • uwzględnienie zarówno zmian technologicznych, jak i w systemach zarządzania jakością, które miały miejsce od 2000 roku,
  • większa prostota wdrożenia oraz interpretacji wymagań – zarówno przez organizacje, dostawców, a także jednostki certyfikacyjne,
  • użycie prostszego języka do opisu wymagań, poprawa zrozumienia normy.

Przewodniczący ISO/TC 176/SC2 odpowiedzialnego za nowelizację ISO 9001 – Nigel Croft – określił zmiany w ISO 9001:2015 jako ewolucyjne a nie rewolucyjne. Stwierdził:

„ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. System zarządzania jakością w większym stopniu opiera się na wynikach, koncentruje się na tym co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób. Uzyskano to dzięki połączeniu zarządzania procesami z podejściem opartym na ryzyku oraz stosowanie cyklu PDCA na wszystkich poziomach organizacji, uwzględniając kontekst w jakim działa organizacja."

Firma PRS WUZETMOT jako jedna z pierwszych w branży remontowej w Polsce wprowadziła system ISO w swoją politykę jakościową. Obecnie wraz z certyfikatem AQAP w procesach remontowych stosowany jest system zarządzania jakością ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015, System zarządzania jakością - Wymagania, jest piątą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

Norma składa się z 10 rozdziałów. Pierwsze 3 są rozdziałami ogólnymi, zaś merytoryczna zawartość rozpoczyna się od rozdziału 4.

Norma ISO 9001:2015 jest aktualizacją normy 9001:2008.