ISO 9001:2008
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

1ISO 9001:2008, System zarządzania jakością - Wymagania, jest czwartą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

ISO 9001:2008 nie zawiera żadnych nowych wymogów w stosunku do edycji z roku 2000.

Czytaj więcej
 
AQAP
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

3Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy.

Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO,

Czytaj więcej