Wuzetmot

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Remontu Samochodów WUZETMOT.

Wysoko kwalifikowani pracownicy, doświadczenie oraz indywidualne podejście do problemu naszego klienta powoduje to, że masz pewność wykonania usługi na najwyższym poziomie. Negocjacje cenowe oraz profesjonalna obsługa upewnią Cię, że inwestycja w naszej firmie jest najlepsza na rynku.

Czytaj więcej
 
ISO 9001:2015
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

1ISO 9001:2015, System zarządzania jakością - Wymagania, jest piątą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

Norma składa się z 10 rozdziałów. Pierwsze 3 są rozdziałami ogólnymi, zaś merytoryczna zawartość rozpoczyna się od rozdziału 4.

Norma ISO 9001:2015 jest aktualizacją normy 9001:2008.

 

 

Czytaj więcej
 
AQAP 2110:2016
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

3Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy.

Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication), jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punkt wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością dostawców. Każde kolejne wydanie norm ISO serii 9000, a szczególnie normy ISO 9001 skutkowało nowelizacją AQAP-ów zwłaszcza typu kontraktowego.

Czytaj więcej